Adult ESL Conversation class

All About Me (Greetings, Time/Numbers, Days/Months/Dates, Occupations)

–  Date: Tues only, 4 weeks, September 15 – October 6, 2015.

–  Time: 9 am-10 am, or 10:30 am-11:30 am.

–  First class will start on Tuesday 9/15/15 for “Senior ESL Conversation”.

–  Minimum 10-15 students per class.

–  Free. Donation are welcome.

Lớp đàm thoại Anh văn căn bản, 4 tuần lễ cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Trong lớp “Tất Cả Về Tôi”

– Học viên sẽ được hướng dẫn cách Chào hỏi, Các con số, Ngày Tháng Năm, Coi đồng hồ, Việc làm.

– Lớp Học Miễn Phí.

Muốn ghi danh các lớp học trên xin liên lạc cơ quan VIVO tại:

2296 Quimby Rd. San Jose, CA 95122

Email: info@vivousa.org

Phone: 1 (408) 532-7755