Environment

Floods in San Jose

Đây là những thông tin mới nhất bằng Tiếng Việt về nạn lũ lụt tại thành phố San Jose. Dành cho Nạn Nhân Lũ Tụt: updated on 3/11/2017 Nhiều cơ quan sẽ tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân lũ lụt tại: Trung Tâm Trợ Giúp – City Hall 200 E. Santa Clara Street (tầng 1) San José, CA 95113 Monday – Friday…