Di Trú Hoa Kỳ DACA-DAPA

Sắc Lệnh Tổng Thống về Di Trú Hoa Kỳ

For English, please visit www.uscis.gov/daca

Latest News:
Google Search: https://www.google.com/webhp?hl=en#hl=en&q=daca+supreme+court
CNN: http://www.cnn.com/2016/04/18/politics/supreme-court-immigration-executive-actions-texas/

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals)

Sắc Lệnh “Hoãn Thi Hành” hoặc “Hoãn Trục Xuất” dành cho các trẻ vị thành niên (viết tắt là DACA)

Chương Trình DACA được công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Chương trình DACA cho phép những người trẻ vị thành niên nhập cư tại Hoa Kì từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 mà không có giấy tờ hợp pháp, có thể được tạm hoãn trục xuất và được cấp giấy phép làm việc tạm thời trong 2 năm. Chương trình này có thể gia hạn sau 2 năm. Chương trình này không giúp trở thành công dân hợp pháp.

Quý vị có thể xin DACA lần đầu nếu quý vị hội đủ những điều kiện sau đây:

 • Chưa tròn 31 tuổi tính đến ngày 15 tháng 6, 2012;
 • Đến Hoa Kỳ trước khi được 16 tuổi;
 • Cư trú tại Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6, 2007 cho đến nay.
 • Hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6, 2012, và lúc gởi đơn cho USCIS (Sở Di Trú) cho chương trình DACA.
 • Không có tình trạng di trú hợp pháp, hoặc giấy tờ hết hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2012.
 • Đang đi học, đã tốt nghiệp hoặc có chứng chỉ hoàn tất trung học, hoặc đã có chứng chỉ hoàn tất chương trình GED; là một cựu quân nhân danh dự của Quân Đội hay Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ; và
 • Không có các tiền án về các tội đại hình, các tội tiểu hình nghiêm trọng, hoặc 3 hay nhiều lần các tội tiểu hình cộng lại, và không là mối đe doạ đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Quý vị có thể xin gia hạn DACA nếu hội đủ các điều kiện xin DACA lần đầu và quý vị:

 • Đã không rời khỏi Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 15 tháng 8, 2012, mà không có giấy phép chấp thuận được trở lại Hoa Kỳ của Sở Di Trú;
 • Liên tục cư trú tại Hoa Kỳ kể từ lần nộp đơn xin DACA gần đây nhất và được phê chuẩn; và
 • Không có các tiền án về các tội đại hình, các tội tiểu hình nghiêm trọng, hoặc 3 hay nhiều lần các tội tiểu hình cộng lại, và không là mối đe doạ đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
 • Điều quan trọng là quý vị cần phải nộp đơn xin gia hạn trong vòng 120 – 150 ngày trước khi giấy phép làm việc của quí vị hết hạn. Nếu quý vị chờ đợi, USCIS có thể không có đủ thời gian giải quyết trường hợp của quý vị. Đừng mạo hiểm vì thủ tục hiện đang bị trì hoãn và giấy phép của quý vị sẽ hết hạn.

Cách thức nộp đơn chương trình DACA:

 1. Thu thập những hồ sơ chứng minh hội đủ điều kiện cho chương trình DACA
 2. Điền đơn USCIS I-821D, I-765 và I-765WS
 3. Gởi đơn và $465 cho cơ quan USCIS
 4. Làm hẹn lăn dấu tay tại cơ quan USCIS gần nhất
 5. Theo dõi hồ sơ online uscis.gov

Xin vào trang mạng: www.uscis.gov/daca để biết thêm mọi thông tin cần thiết để xin DACA lần đầu hoặc gia hạn.

Xin quí vị luôn cảnh giác với tình trạng gian lận di trú. Xin vào trang mạng: www.uscis.gov/avoidscams để tìm hiểu cách bảo vệ bản thân và cách truy tìm các dịch vụ pháp lý công cộng.

—–

DACA+ (Expanded Deferred Action for Childhood Arrivals)

DACA mở rộng (viết tắt là DACA+)

Chương trình DACA+ có những thay đổi như sau đối với DACA:

 • DACA+ có hiệu lực 3 năm.
 • Đến Hoa Kỳ trước khi được 16 tuổi;
 • Hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 1, 2010 cho đến nay, và lúc gởi đơn cho USCIS (Sở Di Trú) cho chương trình DACA.

 —–

DAPA (Deferred Action for Parents of Americans)

 1. Sắc Lệnh “Hoãn Thi Hành” hoặc “Hoãn Trục Xuất” dành cho Cha Mẹ của những người Công Dân hoặc Thường Trú Nhân Hoa Kỳ(viết tắt là DAPA-)

Chương trình DAPA có những điều kiện sau đây:

 • Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, có người con trai hoặc con gái là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
 • Cư trú tại Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 1, 2010 cho đến nay.
 • Hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, và lúc gởi đơn cho USCIS (Sở Dì Trú) để xin xem xét chương trình.
 • Không có tình trạng hợp pháp vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tổng Thống Obama có sửa đổi một số các quy định để mở rộng chương trình “hoãn trục xuất” cho nhiều người và cho những Cha Mẹ của những người Công Dân hoặc Thường Trú Nhân Hoa Kỳ (DACA+  & DAPA)

Nhưng..tất cả các quy định thông báo vào ngày 20, tháng 11 năm 2014 của Tổng Thống Obama hiện đang bị chặn bởi một tòa án ở Texas. Những quy định này sẽ được Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ xem xét và có thể quyết định vào đầu Tháng Sáu năm 2016.  

—–

Chương trình DACA công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 vẫn được tiếp tục. Những người hội đủ điều kiện vẫn có thể điền đơn cho chương trình DACA.

Về chương trình DACA mở rộng (DACA+) và DAPA, sở di trú USCIS vẫn chưa nhận đơn vì đang đợi quyết định của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ, nhưng quí vì có thể chuẩn bị những giấy tờ cần thiết ngay lúc này.

Những câu hỏi về chương trình DACA:

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Humanitarian/Deferred%20Action%20for%20Childhood%20Arrivals/daca-faq-vietnamese.pdf 

Những tài liệu khác về di trú và DACA:

https://www.uscis.gov/tools/multilingual-resource-center/vietnamese

—–

Xin quí vị luôn cảnh giác với tình trạng gian lận di trú. Xin vào trang mạng: www.uscis.gov/avoidscams để tìm hiểu cách bảo vệ bản thân và cách truy tìm các dịch vụ pháp lý công cộng. 

 

Nếu hội đủ điều kiện, hoặc để biết thêm chi tiết, xin liên lạc các cơ quan dưới đây để được giúp bước kế tiếp

VIVO: 1-855-843-8112
ALA: (408) 287-9710
SIREN: (408) 453-3003