Emergency Kits Distribution

VIVO is pleased to announced that we are distributing FREE Emergency Kits to our community. In courtesy of Red Cross Silicon Valley.
VIVO hiện đang phát miễn phí những bộ dụng cụ cho trường hợp khẩn cấp. Những bộ đồ dùng này được Red Cross Silicon Valley thân tặng.

Each kit includes:

 • Nylon backpack
 • First Aid Guide Booklet
 • Emergency Food Ration
 • Emergency Drinking Water
 • Whistle
 • Plastic Gloves
 • Lightstick
 • Ear Loop Face Mask
 • Poncho
 • Mylar Blanket
 • Pocket First Aid Pack
 • LED Flashlight with Magnet
 • Hand Sanitizer

Mỗi bộ có:

 • Túi đeo nylon
 • Hướng dẫn cho trường hợp khẩn cấp
 • Đồ ăn khẩn cấp
 • Nước uống khẩn cấp
 • Còi thổi
 • Bao tay nhựa
 • Cây ánh sáng
 • Khẩu trang
 • Áo mưa
 • Mền dữ nhiệt độ
 • Đồ cứu thương bỏ túi
 • Đèn pin có nam châm
 • Nước tiệt trùng rửa tay

One kit per person. / Mỗi cá nhân sẽ được nhận một bộ.

Emergency Kits can be picked up at VIVO Monday to Thursday from 9AM to 3PM. Must bring a valid I.D. Card

Nhận bộ dụng cụ tại văn phòng của VIVO. Thứ Hai đến thứ Năm. 9AM đến 3PM. Xin đem theo thẻ ID.