Christmas Toys Giving / Phát Quà Giáng Sinh

Partnering with many local organizations, this program aims to provide toys to hundreds of children from low income families during the Christmas holiday season.

Information for 2016:

Nhân dịp Giáng Sinh, cơ quan VIVO cùng các nhân viên tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ sẽ phát quà Giáng Sinh cho các em từ 0 đến 14 tuổi. Chương trình sẽ có các tiếc mục vui chơi và chụp hình lưu niệm cho các gia đình. Kính mời quí vị cùng gia đình đến vui chơi trong dịp lễ Giáng Sinh năm 2016. Xin các phụ huynh vui lòng ghi danh cho con em tại www.PhatQuaGiangSinh.org  / www.ToysGiving.org để được nhận quà.

Christmas is coming! VIVO and the staff of the Vietnamese-American Community Center will be giving out gifts for children of ages 0 to 14. The program will consist of games, and memorable pictures for all families. We invite you and your family to come join us to celebrate this Christmas season. Please sign up for your child today at www.PhatQuaGiangSinh.org / www.ToysGiving.org to receive a gift.

*Chương trình được sự bảo trợ của / Event is sponsored by: Cassie + Calman, Toys for Tots, Councilmember Tam Nguyen, Councilmember Manh Nguyen

Chương trình phát quà sẽ vào / Event will be on:

Ngày / Date: Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2016 (Sat. 12/17/16)

Thời Gian / Time: 9am-12pm

Tại / At: Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ – Vietnamese American Community Center

Địa Chỉ / Address: 2072 Lucretia Ave. San Jose, CA 95121

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/974965059314556/

 

Xin Ghi Danh Để Được Nhận Quà: www.PhatQuaGiangSinh.org

Must Register to receive toy: www.ToysGiving.org

 

Sign up to Volunteer or to Support our causes:

http://goo.gl/forms/L20zhqsSHr